Frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar som vi får in till projektet.


Får endast elever i årskurs 4-8 delta i projektet?

Vi riktar oss i första hand till dessa elever men kontakta projektledaren Paulin om ni tillhör andra årskurser eller typer av grupper så hjälper hon er. paulin@gladahudikteatern.se 

Hur lång tid tar projektet att genomföra?

Arbetsmaterialet är uppdelat i sex delar och varje del är upplagd med ett förslag på tidsåtgång, totalt åtta lektioner á 40 min + filmvisning ca två timmar inkl. reflektion.

Du som pedagog väljer själv hur du vill lägga upp arbetet med uppgifterna, du vet bäst hur din grupp/klass fungerar och vilka uppgifter som är lämpliga för åldern samt klassens sammansättning. Det är svårt att tidsbestämma hur länge ni arbetar med varje del, ni avsätter den tid ni behöver för att få ett bra resultat. Många väljer att jobba med materialet under en hel termin medans andra som en temavecka.

Finns det fördjupningsmaterial?

Ja, känner ni att ni vill fördjupa er ytterligare i Glada Hudik-teaterns material så finns det att tillgå på projektsidan under fliken extramaterial. (Projektsidan får alla deltagande pedagoger tillgång till vid anmälan)

Vad kostar det att delta?

Projektet finansieras av ICA-stiftelsen och det är kostnadsfritt för skolor att delta.

Har du andra frågor?

Kontakta oss här!

Senast uppdaterad 15 januari 2021