Glada Hudik-teatern

Vår uppgift är att ge människor med intellektuell funktionsnedsättning förutsättningar att bli en naturlig del av samhället och ge dem verktyg att leva ett så innehållsrikt liv som möjligt.

Glada Hudik-teatern, en del av Kultur- och fritidsförvaltningen inom Hudiksvalls kommun, är samlingsnamnet för en verksamhet med flera olika förgreningar. Verksamheten innefattar teater, dans, sång och musik. Utöver det görs dokumentärfilm, utställningar, skolsamarbeten, studiematerial och utlandsprojekt i samarbete med olika externa partners och finansiärer.
Glada Hudik-teatern är inte en fast teaterensemble. I stället formas verksamheten utifrån aktuella projekt och är föränderlig över tid. Deltagare till de olika projekten antas genom audition och arbetsprov.

Vår uppgift är inte primärt att skola människor för en teaterscen. Vår uppgift är att ge människor med intellektuell funktionsnedsättning förutsättningar att bli en naturlig del av samhället och ge dem verktyg att leva ett så innehållsrikt liv som möjligt.
Verksamheten möjliggör möten som inte skulle ha skett i vanliga fall, vilket gör att rädslor och fördomar övergår till förståelse och vänskap. Vi tror att olikheter utvecklar samhället och att mötet är grunden till all integration. De samhällen som tillåter olikheter och tar vara på alla resurser är de som blir mest produktiva. Våra ledord är uthållighet, perspektiv och det mänskliga mötet!

 

 


Läs mer om Glada Hudik-teatern här

Senast uppdaterad 17 oktober 2023