Hej! 

Vad roligt att du vill veta mer om Glada Hudik-teatern och vårt skolprojekt. 
Barn föds inte med fördomar - Catwalk i skolan

 

Bakgrund

Vi är en teatergrupp med utvecklingsstörda och normalstörda som startades 1996 i Hudiksvall. Sedan starten har vi gjort flera långfilmer, turnéer och utställningar. Men framförallt har vi arbetat hårt med att förändra synen på utvecklingsstörda. Och vi har lyckats väldigt bra!

Ett av Glada Hudik-teaterns viktigaste arbeten är vårt skolprojekt Barn föds inte med fördomar. Projektet är just nu viktigare än någonsin. Det är en manifestation för ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt.

Det är ett arbete där barn på ett naturligt sätt får möta olikheter, resultatet blir att fördomar raseras eller inte uppkommer. Vad vi har lärt oss med åren är att om vi raserar fördomar på ett område så faller de även lättare på andra områden också.

 

Catwalk i skolan

Projektet har haft samma grund under alla år sedan starten men har utvecklats och formats utefter aktuella produktioner i Glada Hudik-teaterns verksamhet. Ett inslag i projektet genom åren har varit vår teaterföreställning Trollkarlen från Oz där deltagarna fick chansen att se föreställningen och mottagandet från eleverna var minst sagt en succé!

Denna gång kommer projektet få ett annat fantastiskt inslag nämligen vår kritikerrosade dokumentärfilm Catwalk som hade premiär i januari 2020. En film om funktionsnedsatta Emma och hennes vänner som drömmer om att få synas och skina på en catwalk. Men hur ska det gå till? Och hur ska det tas emot? Vi följer gruppen i med- och motgång och får en inblick i hur livet är när man är annorlunda och inte passar in i den gängse normen.

Till filmen finns ett arbetsmaterial med förslag på frågeställningar före och efter filmen, skrivuppdrag och mindre aktiviteter. Materialet är i enlighet med läroplanens värdegrundsarbete (LGR 11) och kommer att underlätta i skolans arbete kring värdegrund. Projektet är konkret och lätt att ta till sig.

Vi riktar oss främst till pedagoger i årskurs 4–8 men pedagoger för alla åldrar och grupper är välkomna att anmäla sig. Det är kostnadsfritt att delta i projektet då det finansieras av ICA-Stiftelsen.

 

Genomförande

Glada Hudik-teatern tillhandahåller filmen och arbetsmaterial genom en webbsida som alla pedagoger får tillgång till. 

Arbetsmaterialets innehåller sex delar:

  1. Frågeställningar innan filmen, fyra lektioner. Värdegrund, fördomar, olikheter/likheter och kompisskap/relationer
  2. Se filmen Catwalk, en längre lektion.
  3. Frågeställningar efter filmen, en lektion.
  4. Skapa en klasskonvention, två lektioner.
  5. En god gärning, valfri tidsåtgång
  6. Återkoppling

Du som pedagog väljer själv hur du vill lägga upp arbetet med uppgifterna, du vet bäst hur din grupp/klass fungerar och vilka uppgifter som är lämpliga för åldern samt klassens sammansättning. Det är svårt att tidsbestämma hur länge ni arbetar med varje del, ni avsätter den tid ni behöver för att få ett bra resultat. Ni kan välja att jobba med materialet tex. under en hel termin eller göra temaveckor, detta bestämmer ni helt själva. Utöver huvuduppgifterna så finns det fördjupningsuppgifter att koppla till exempelvis bild-eller slöjdlektioner om ni så önskar.

Vi ställer inga krav på att alla delar genomförs men det är självklart en önskan då vi tror att det kommer ge er bäst resultat.

Vi vet att många skolor redan gör ett fantastiskt jobb med värdegrundsarbete, vi hoppas att vårt material kan hjälpa till att utveckla det arbetet ännu mer.

 

Hela skolan delaktig

Vill ni som skola nå en högre acceptans och skapa en tryggare miljö krävs det att alla på skolan arbetar mot samma mål. Delaktighet ger framgång. Därför är vårt bästa tips att som skola ta ett gemensamt beslut att delta i projektet. Ju fler av skolans pedagoger som kan vara involverade i ett värdegrundsprojekt som detta desto bättre, vi behöver tala samma språk för att nå resultat. I arbetsmaterialet finns förslag på hur ni får en bra start. 

 

Syfte & Mål

Syftet med projektet är att öka medvetenheten om intellektuell funktionsnedsättning i samhället. Vi vill minska stigmatiseringen och förändra synen och förhållningssättet till personer med funktionsvariationer. Vårt mål är att ge minst 100 000 grundskoleelever sunda värderingar genom att acceptera och uppskatta människors olikheter. Ju fler som hjälps åt och engagerar sig och utmanar normer, desto bättre kommer världen att bli!

 

Trailer Catwalk

Film från tidigare år

Senast uppdaterad 19 december 2022