Hej! 

Vad roligt att du vill veta mer om Glada Hudik-teatern och vårt värdegrundsmaterial:
Barn föds inte med fördomar - Catwalk i skolan

 

Bakgrund
Ett av Glada Hudik-teaterns äldsta arbeten är vårt arbete i skolor genom Barn föds inte med fördomar, som just nu känns viktigare än någonsin. Det är en manifestation för ett Sverige där alla är lika mycket värda och där allas förmågor tas tillvara på bästa sätt.

Det är ett arbete där barn på ett naturligt sätt får möta olikheter, resultatet blir att fördomar raseras eller inte uppkommer. Vad vi har lärt oss med åren är att om vi raserar fördomar på ett område så faller de även lättare på andra områden också. Genom vårt färdiga värdegrundsmaterial kan vi underlätta för Sveriges lärare att ge dagens unga kloka och sunda värderingar.

 

Catwalk i skolan
Innehållet i Barn föds inte med fördomar har haft samma grund under alla år men har utvecklats och formats utefter aktuella produktioner i Glada Hudik-teaterns verksamhet. Eleverna har bl.a. sett föreställningen Trollkarlen från Oz och filmen Hur många lingon finns det i världen? tidigare.

Sedan 2021 har grunden i materialet varit vår kritikerrosade dokumentärfilm Catwalk som hade premiär i januari 2020. Filmen blir ett fantastiskt bra verktyg där barnen får se något som berör som dem emotionellt och gör det enklare att relatera till.

Läs mer om filmen Catwalk här.

Till filmen finns ett arbetsmaterial med förslag på frågeställningar före och efter filmen, skrivuppdrag och mindre aktiviteter. Materialet är i enlighet med kapitel 1 och 2 i LGR 22 och kommer att underlätta i skolans arbete kring värdegrund. Materialet är konkret och lätt att ta till sig.

Vi riktar oss främst till pedagoger i årskurs 4–8 men pedagoger för alla åldrar och grupper är välkomna att anmäla sig. Det är kostnadsfritt att ta del av materialet tack vare ICA-Stiftelsen.

 

Genomförande
Glada Hudik-teatern tillhandahåller filmen och arbetsmaterial genom denna webbsida som ni får tillgång till efter ni skickat in anmälan.  

Arbetsmaterialets innehåller sex delar:

  1. Frågeställningar innan filmen, fyra lektioner. Värdegrund, fördomar, olikheter/likheter och kompisskap/relationer
  2. Se filmen Catwalk, en längre lektion.
  3. Frågeställningar efter filmen, en lektion.
  4. Skapa en klasskonvention, två lektioner.
  5. En god gärning, valfri tidsåtgång
  6. Återkoppling

Du som pedagog väljer själv hur du vill lägga upp arbetet med uppgifterna, du vet bäst hur din grupp/klass fungerar och vilka uppgifter som är lämpliga för åldern samt klassens sammansättning. Det finns förslag på tidsåtgång men ni avsätter den tid ni behöver för att få ett bra resultat. Ni kan välja att jobba med materialet tex. under en hel termin eller göra temaveckor, detta bestämmer ni helt själva. Utöver huvuduppgifterna så finns det fördjupningsuppgifter att koppla till exempelvis bild-eller slöjdlektioner om ni så önskar.

Vi ställer inga krav på att alla delar genomförs men det är självklart en önskan då vi tror att det kommer ge er bäst resultat.

Vi vet att många skolor redan gör ett fantastiskt jobb med värdegrundsarbete, vi hoppas att vårt material kan hjälpa till att utveckla det arbetet ännu mer.

 

Hela skolan delaktig
Vill ni som skola nå en högre acceptans och skapa en tryggare miljö krävs det att alla på skolan arbetar mot samma mål. Delaktighet ger framgång. Därför är vårt bästa tips att som skola ta ett gemensamt beslut att delta i projektet. Ju fler av skolans pedagoger som kan vara involverade i ett värdegrundsprojekt som detta desto bättre, vi behöver tala samma språk för att nå resultat. I arbetsmaterialet finns förslag på hur ni får en bra start. 

 

Syfte & Mål
Syftet med projektet är att öka medvetenheten om intellektuell funktionsnedsättning i samhället. Vi vill minska stigmatiseringen och förändra synen och förhållningssättet till personer med funktionsvariationer. Vårt mål är att ge Sveriges grundskoleelever sunda värderingar genom att acceptera och uppskatta människors olikheter. Ju fler som hjälps åt och engagerar sig och utmanar normer, desto bättre kommer världen att bli!

Trailer Catwalk

Film från tidigare år

Senast uppdaterad 17 oktober 2023