Personuppgifter (GDPR)

Glada Hudik-teatern hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

Vi kommer bara att använda ditt personnummer när det är motiverat och nödvändigt för säker identifiering.